logo sept 2018.png

"סוד יופיו של המדבר, שהוא צופן אי-שם בחובו מקור מים חיים..." כדבריו של הנסיך הקטן, המדבר הוא קסום ומחביא בתוכו הזדמנויות רבות. כמי שחי ונושם את המדבר אני מזמין אתכם להתנתק קצת מהמוכר ולצאת איתי למסע חברתי ותרבותי. הסיורים המדבריים שאני מציע מותאמים לכל קבוצה ומזמנים מפגש עם הטבע והתרבויות המקומיות- עיירות מדבריות, יישובי ספר, כפרים בדואים ועוד. אלו הטיולים המומלצים-

טיול שטח בין יומיים במכתש הגדול- הליכה של יומיים במקטע של שביל ישראל הנמצא בפתחו של המכתש הגדול. לינה בשטח ובישולי שדה. במסלול משולבים חלקים מאתגרים מבחינה טכנית: סולמות, יתדות ומדרגות סלע. מתאים למי שרוצה לנוח מהציביליזציה ולחוות את חווית המדבר האמתית.

טבע וחברה במדבר- טיול רגלי קצר לתצפית מרהיבה על המכתש הגדול עם סיום באתר החולות הצבעוניים. באתר נראה חולות בצבעים מיוחדים: צהוב, ירוק, סגול, אדום ועוד. לאחר מכן נאכל בירוחם ארוחה ביתית טעימה ונשמע את סיפור המקום. נסיים במפגש מרתק עם החברה הבדואית בפרויקט ייחודי במינו בעולם!

טבע וחברה במדבר- ביקור ביישוב קהילתי הר עמשא, יישוב מבודד על פסגת הר, בין יער למדבר. נשמע את סיפור המקום ונשתה קפה. מהיישוב נצא בהליכה על מקטע של שביל ישראל ביער יתיר, היער הנטוע הגדול בישראל. את הטיול נסיים במפגש מרתק עם החברה הבדואית בפרויקט ייחודי במינו בעולם!

טבע וחברה במדבר- ביקור ביישוב קהילתי הר עמשא, יישוב מבודד על פסגת הר, בין יער למדבר. נשמע את סיפור המקום ונשתה קפה. מהיישוב נצא בהליכה על מקטע של שביל ישראל ביער יתיר, היער הנטוע הגדול בישראל. את הטיול נסיים במפגש מרתק עם החברה הבדואית בפרויקט ייחודי במינו בעולם!

 התיישבות בנגב לאורך ההיסטוריה ובימינו-כשאנו חושבים על הנגב אנו מדמיינים מקום יבש, חסר מים וללא חיים. האמנם??מסתבר כי לאורך ההיסטוריה אנשים רבים בחרו להתיישב בנגב וקיימו בו חיים עשירים אשר כללו חקלאות ענפה, שימוש נרחב במים וחיים חברתיים. בטיולנו נתמקד באזור מסתורי ושכוח אל - רמת הנגב ופיתחת ניצנה, ונגלה נקודות התיישבות מלפני 2000 שנה ועד ימינו. נשזור חוט המחבר בין האתרים וניגע בתחומים הרלוונטיים- היסטוריה, טבע, דתות, אקטואליה, ארכיאולוגיה ועוד.