logo sept 2018.png
מתגלשים בדיונות על גבול מצרים

מתגלשים בדיונות על גבול מצרים

מטיילים בירושלים

מטיילים בירושלים

טיולי מדבר

טיולי מדבר

הדרכת סטודנטים מסין

הדרכת סטודנטים מסין

ראש הנקרה

ראש הנקרה

מטיילים בכיף

מטיילים בכיף

טיול המחלקה לתלמידי חו"ל

טיול המחלקה לתלמידי חו"ל

אוניברסיטת בן גוריון

קפה בשטח

קפה בשטח

תל דן בצפון הרחוק

תל דן בצפון הרחוק

שיבטה- אתר מורשת עולמית

שיבטה- אתר מורשת עולמית